İş Başvuru Formu

Ana Sayfa / İş Başvuru Formu
Yukarıdaki belgelerden hangisi varsa lütfen işaretleyin. Yoksa boş bırakın.
Seviye: 0
Seviye: 0
Seviye: 0
Seviye: 0
Seviye: 0
Seviye: 0
Seviye: 0
Seviye: 0
Seviye: 0

 

WEBSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Fizyomer Özel Sağlık Hizmetleri Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (“Biz”, “Fizyomer”) olarak sizlerin Fizyomer Terapia internet sitemiz (“Websitesi”, “Websayfası”) üzerinden iş başvurusunda bulunmak için doldurduğunuz forma dair kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Veri Sorumlusu: Sazova Mah. Doğanay Sk. No:1 Tepebaşı/Eskişehir merkezinde kurulu, 15280 sicil numaralı uyarınca Fizyomer Özel Sağlık Hizmetleri Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

Fizyomer Tarafından İşlenen Veri Türleri

Kimlik: Fizyomer çalışan adaylarının Ad Soyad, Doğum Yeri- Tarihi ve Cinsiyet verilerini iş başvuru formunun formunun doldurulması ile otomatik yollarla işlenmektedir.  Fizyomer’in iş başvuru formunu doldurmak amacı ile aldığı Ad Soyad, Doğum Yeri- Tarihi ve Cinsiyet verilerini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır. Alınan Kimlik verileri yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

İletişim: Fizyomer çalışan adaylarının Telefon Numarası, İkametgah Adresleri ve E-posta Adresleri verilerini iş başvuru formunun doldurulması ile otomatik yollarla işlemektedir. Fizyomer’in iş başvuru formunu doldurmak amacı ile aldığı Telefon Numarası, İkametgah Adresi ve E-posta Adresi verilerini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır. Alınan veriler hiçbir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.

Mesleki Deneyim: Fizyomer çalışan adaylarının Eğitim Bilgileri, İş Tecrübesi, Katıldığı Kurs ve Seminer verilerini iş başvuru formunun doldurulması ile otomatik yollarla işlemektedir. Fizyomer’in iş başvuru formunu doldurmak amacı ile aldığı Eğitim Bilgileri, İş Tecrübesi, Katıldığı Kurs ve Seminer verilerini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır. Alınan veriler hiçbir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.

Diğer: Fizyomer çalışan adaylarının Sürücü Belgesi ve Referans İsmi verilerini iş başvuru formunun doldurulması ile otomatik yollarla işlemektedir. Fizyomer’in iş başvuru formunu doldurmak amacı ile aldığı Sürücü Belgesi ve Referans İsmi verilerini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır. Alınan veriler hiçbir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

İletişim formuna ilişkin kişisel verilerinizin,

 • işlenip işlenmediğine
 • işlenme amacına
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • info@fizyomer.com.tr adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • “Sazova Mah. Doğanay Sk. No:1 Tepebaşı/Eskişehir” adresine elden teslim etmek suretiyle veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.